Scroll to top

Support us

The Monomyths Association is a non-governmental organization where a passionate team of young professionals in non-formal education creates learning experiences for other young people, youth workers, and teachers, both in national and international contexts. To continue offering learning opportunities and personal and professional growth, we need support by redirecting a small part of the annual tax owed to the state. Thank you for being with us on the journey to develop society through education!

If you have a company and made deductible sponsorships in 2023 but have not reached the maximum limit set by law (maximum 20% of the profit tax, but no more than 0.75‰ of the turnover), you have the possibility to submit Declaration 177 to ANAF by June 25, 2024. Through this declaration, you request that the remaining unallocated sponsorship difference up to the maximum limit be redirected to our projects. Declaration 177 can be submitted within 6 months from the submission date of the annual tax return or the return for the fourth quarter of 2023, and by June 25.

Declaration 177 and the SPONSORSHIP CONTRACT for the Monomyths Association can be downloaded here.

Form 230 (redirecting 3.5% of income tax) represents your choice on how a part of the money you have already paid to the state as income tax for the year 2023 will be used. The deadline for submitting Declaration 230 in 2024 is May 25. If you do not choose to support a specific cause, the entire amount will remain in the state budget. Completing, signing, and submitting Form 230 is very simple and quick online: https://formular230.ro/asociatia-monomyths, and the Monomyths team will take care of submitting the form to ANAF.

For more details regarding the sponsorship procedure, please contact us at monomythsassociation@gmail.com.

Dacă aveți o companie și ați făcut sponsorizări deductibile în anul 2023, dar nu ați atins plafonul maxim stabilit de lege (maximum 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75‰ din cifra de afaceri), aveți posibilitatea de a depune, până la 25 iunie 2024, la ANAF declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele noastre. Declarația 177 poate fi depusă în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit anuale sau declarației aferente trimestrului IV 2023 și până pe 25 iunie.

Declarația 177 și CONTRACTUL DE SPONSORIZARE pentru Asociația Monomyths pot fi accesate aici.

Formularul 230 (redirecționarea a 3.5% din impozitul pe venit) reprezintă alegerea dvs. despre cum să fie folosiți o parte din banii pe care i-ați virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în anul 2023. Termenul limită de depunere al Declarației 230 in 2024 este 25 mai.

În cazul în care nu alegeți să susțineți o cauza anume, întreaga suma va rămâne la bugetul de stat. Completarea, semnarea și trimiterea formularul 230 se realizează foarte simplu și rapid, online: https://formular230.ro/asociatia-monomyths, iar echipa Monomyths se va ocupa ulterior să depună formularul la ANAF.

Pentru mai multe detalii privind procedura de sponsorizare, vă rugăm să ne contactați pe adresa monomythsassociation@gmail.com.